Tropical Astacolor

800 ฿

Description

รายละเอียดสินค้า
อาหารเร่งแดงสำหรับปลาแดงโดยเฉพาะ  อาหารที่มีส่วนผสมของ Carotenoids ชนิด Asthaxanthin จากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อปลา มีส่วนช่วยให้ปลามีสีสันสดใส โดยเฉพาะเร่งสีแดงของปลา จะเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหาก Astacolor อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสองอาทิตย์ นอกจากนั้น Carotenoids ยังช่วยให้ปลามีระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นอีกด้วย
Astacolor ขนาด 500 ml